Description

aftësi e secilit person për tërheqje të thellë emocionale, afeksionale dhe seksuale ndaj marrëdhënieve intime dhe seksuale me individë të një gjinie të ndryshme, të së njëjtës gjini ose më shumë se një gjinie