Description

Analyyttinen työkalu sen tarkasteluun, miten biologinen ja sosiaalinen sukupuoli vaikuttavat samanaikaisesti muiden yksilön ominaisuuksien/identiteettien kanssa ja miten näiden tekijöiden vuorovaikutus vaikuttaa yksilöllisiin kokemuksiin syrjinnästä

Additional notes and information

Se alkaa oletuksesta, että ihmisillä on monia päällekkäisiä identiteettejä, jotka johtuvat sosiaalisista suhteista, historiasta ja valtarakenteiden toiminnasta. Intersektionaalisessa analyysissa pyritään havaitsemaan päällekkäiset identiteetit, paljastamaan intersektionaalisen ja moniperusteisen syrjinnän eri tyypit ja haitat, joita seuraa identiteettien yhdistelmästä ja biologisen ja sosiaalisen sukupuolen intersektiosta muiden syiden kanssa.