Description

narzędzie analityczne do badania, zrozumienia i reagowania na sposoby, w jaki płeć fizyczna i społeczno-kulturowa stykają się z innymi osobistymi cechami/tożsamościami i jak te punkty przecięcia wpływają na wyjątkowe doświadczenia dyskryminacji

Additional notes and information

Zaczyna się od założenia, że ludzie posiadają wielowarstwowe tożsamości wywodzące się z relacji społecznych, historii oraz działania struktur władzy. Analiza intersekcjonalna ma na celu ujawnienie wielorakich tożsamości, uwidocznienie różnych rodzajów dyskryminacji wielokrotnej i wieloaspektowej oraz niekorzystnej sytuacji będącej konsekwencją łączenia się ze sobą tożsamości i krzyżowania się płci z innymi przyczynami.