Description

U odnosu na rodnu ravnopravnost, intersekcionalnost je analitičko sredstvo za proučavanje, razumijevanje i reagovanje na načine na koje se spol i rod ukrštaju sa drugim ličnim karakteristikama/identitetima i kako ovi presjeci doprinose jedinstvenim doživljajima diskriminacije.

Additional notes and information

Polazi od premise da ljudi žive višestruko slojevite identitete proistekle iz društvenih odnosa, historije i djelovanja struktura moći. Analiza presjeka ima za cilj otkrivanje višestrukih identiteta, razotkrivanje različitih vrsta intersekcionalne i višestruke diskriminacije i nedostataka koji se javljaju kao posljedica kombinacije identiteta i intersekcionalnosti spola i roda sa drugim osnovama.