Description

analitički alat za proučavanje, razumijevanje i reagiranje na načine na koje se spol i rod preklapaju s ostalim osobinama ili identitetima pojedinca i kako ta preklapanja doprinose jedinstvenom iskustvu diskriminacije

Additional notes and information

Koncept polazi od pretpostavke da ljudi imaju višestruke i višeslojne identitete koji proizlaze iz društvenih odnosa, povijesti i djelovanja struktura moći. Analiza intersekcionalnosti ima za cilj otkriti višestruke identitete te razotkriti različite vrste intersekcijskih i višestrukih oblika diskriminacije i nepovoljnih položaja koji su posljedica kombinacije identiteta te intersekcije spola i roda s ostalim osobinama.