Description

Henkilön yksilöllinen käsitys omasta sukupuolestaan, joka voi vastata tai olla vastaamatta syntymässä määriteltyä biologista sukupuolta, mukaan lukien henkilökohtainen kehokokemus (johon voi sisältyä, jos sen voi vapaasti valita,kehon muokkausta lääketieteellisesti, kirurgisesti tai muulla tavalla) ja muut sukupuolen ilmaisutavat, kuten pukeutuminen, puhe ja tavat