Description

të ndjerët e çdo personi një përvoje thellësisht të brendshme dhe individuale të gjinisë, e cila mund të korrespondojë ose jo me seksin e caktuar në lindje, duke përfshirë sensin personal të trupit (i cili mund të përfshijë, nëse zgjidhet lirisht, modifikimin e pamjes trupore ose funksionit nga mjekësore, kirurgjikale ose mjete të tjera) dhe shprehje të tjera të gjinisë, duke përfshirë veshjen, të folurin dhe manierat