Description

biološke in fiziološke lastnosti, ki opredeljujejo ljudi kot ženske ali moške

Additional notes and information

Ti nizi bioloških lastnosti niso vzajemno izključujoči, ker imajo nekateri posamezniki obe vrsti lastnosti, vendar se zaradi teh lastnosti ljudje navadno delijo na ženske in moške.