Description

bioloģiskas un psiholoģiskas raksturiezīmes, kas nosaka, vai cilvēks ir sieviete vai vīrietis

Additional notes and information

Šie bioloģisko raksturiezīmju komplekti viens otru savstarpēji neizslēdz, jo ir indivīdi ar abiem šo raksturiezīmju komplektiem, taču šīs raksturiezīmes parasti atšķir sievietes no vīriešiem.