Description

Sociale egenskaber og muligheder, der forbindes med det at være henholdsvis kvinde og mand, såvel som med relationerne mellem kvinder og mænd og piger og drenge og med relationerne kvinder imellem og mænd imellem. På dansk skelnes der ikke rent sprogligt mellem biologisk køn (sex på engelsk) og socialt køn (gender på engelsk). Betydningen af ordet 'gender' refererer til sociale muligheder og relationer fremfor medfødt eller tilskrevet biologisk køn.

Additional notes and information

Disse egenskaber, muligheder og relationer er socialt konstruerede og læres gennem socialiseringsprocesser. De er kontekst- og tidsspecifikke og kan ændres. Kønnet bestemmer, hvad der forventes, er tilladt og værdsat i en kvinde eller en mand i en given sammenhæng. I de fleste samfund er der forskelle og uligheder mellem kvinder og mænd med hensyn til ansvarsområder, aktiviteter, adgang til og kontrol over ressourcer samt muligheder for at tage beslutninger. Køn er en del af den bredere sociokulturelle kontekst. Andre vigtige kriterier for sociokulturel analyse er klasse, race, fattigdomsniveau, etnisk gruppe og alder. Kønsbaserede forudsætninger og forventninger stiller generelt kvinder i en mindre gunstig position i forhold til reelt at kunne nyde godt af deres rettigheder, såsom friheden til at handle og blive anerkendt som selvstændige og fuldt kvalificerede voksne, at deltage fuldt ud i økonomisk, social og politisk udvikling og i forhold til at træffe beslutninger om egne vilkår og omstændigheder. Køn er også et vigtigt begreb at forstå i relation til kønsidentitet.