Description

Различити појмови шта значи бити жена, укључујући обрасце понашања који су повезани са очекиваним положајем жена у датом скупу родних улога и односа. Видети такође: маскулинитет

Additional notes and information

Укључује испитивање вредности и норми које се традиционално односе на женско понашање у датом друштву, идентификовање и решавање проблема повезаних са подређеношћу жена и девојчица, као и сродних дискриминаторних родних стереотипа који одржавају родну неједнакост.