Description

različna pojmovanja tega, kaj pomeni biti ženska, vključno z vedenjskimi vzorci, povezanimi z domnevnim mestom žensk v danem sklopu spolnih vlog in razmerij

Additional notes and information

Vključuje prevpraševanje vrednot in norm, ki tradicionalno veljajo za žensko vedenje v dani družbi, prepoznavanje in naslavljanje vprašanj, povezanih s podrejenostjo žensk in deklet ter z diskriminatornimi spolnimi stereotipi, ki ohranjajo neenakost spolov.