Description

een reeks verschillende begrippen die weergeven wat het betekent om een vrouw te zijn, zoals gedragspatronen die zijn gekoppeld aan de plaats die een vrouw wordt geacht in te nemen in een gegeven reeks genderrollen en relaties

Additional notes and information

Dit vraagt om het ter discussie stellen van de waarden en normen die traditioneel van toepassing zijn op het gedrag van vrouwen in een bepaalde maatschappij, het identificeren en aanpakken van problemen die verband houden met de onderdrukking van vrouwen en meisjes, en de daaraan gerelateerde discriminerende genderstereotypen die genderongelijkheid in stand houden.