Description

skirtingos sampratos apie tai, ką reiškia būti moterimi, įskaitant elgesio modelius, susietus su tariama moterų vieta tam tikruose lyčių vaidmenyse ir santykiuose

Additional notes and information

Tai apima abejones tradiciškai moterų elgesiui konkrečioje visuomenėje taikomomis vertybėmis ir normomis, nustatant ir sprendžiant klausimus, siejamus su moterų ir mergaičių pavaldumu ir diskriminuojančiais lyčių stereotipais, kurie palaiko lyčių nelygybę.