Description

Arvamused selle kohta, mida tähendab naiseks olemine, sh käitumismustrid, mis on seotud naiste eeldatava kohaga soorollide ja -suhete raamistikus

Additional notes and information

See toob kaasa selliste väärtuste ja normide analüüsimise, mida traditsiooniliselt seostatakse naiste käitumisega teatud ühiskonnas, ning naiste ja tüdrukute alistumise ja diskrimineerivate soostereotüüpidega seotud teemade tuvastamise ja uurimise.