Description

Erilaiset käsitykset siitä, mitä naisena oleminen tarkoittaa, mukaan lukien sukupuoliroolien ja -suhteiden perusteella naisen oletettuun paikkaan liittyvät käyttäytymismallit

Additional notes and information

Siinä on kyse sellaisten arvojen ja normien kyseenalaistamisesta, joita perinteisesti sovelletaan naisten käytökseen tietyssä yhteiskunnassa ja joiden avulla määritetään ja käsitellään naisten ja tyttöjen alisteiseen asemaan liittyviä kysymyksiä sekä siihen liittyviä syrjiviä sukupuolistereotypioita, jotka ylläpitävät sukupuolten epätasa-arvoa.