Belgium // Other resources

29 maart 2012 - Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Unofficial title in English: 
March 29th 2012 - Law on the integration of the gender dimension in the policy domains of the Brussels Regional Government

This law arranges the general framework for Gender Mainstreaming in the Brussels Region.

Nuts code: BE1

Creator/Author

Brussels Regional Government