Description

consultare prin intermediul căreia legile şi politicile UE devin transparente, bine orientate și coerente

Additional notes and information

Consultările – împreună cu evaluarea impactului, evaluările și expertiza – reprezintă un instrumentul de bază pentru aplicarea de politici transparente și informate. Prin ele deciziile se pot lua respectând principiile proporționalității și subsidiarității, pe baza dovezilor, experiențelor și opiniilor celor afectați de politici și implicați în implementarea lor. Părțile interesate sunt experți pe probleme de gen, organizații de femei, alte organizații ale societății civile și parteneri sociali. Consultarea părților interesate face parte din abordarea participativă a integrării de gen. O legătură strânsă cu toate părțile interesate este esențială de-a lungul ciclului politicilor pentru a integra preocupările, așteptările și opiniile diferitelor grupuri. Se recomandă ca oportunitățile și structurile de implicare a părților interesate și consultările să fie ancorate în procese de politică.