Description

az uniós jog és politikai döntéshozatal átláthatóvá, célirányosság és koherenssé tételét elősegítő konzultáció

Additional notes and information

A konzultációk – a hatásvizsgálatokkal, az értékelésekkel és a szakértelemmel együtt – az átlátható és megalapozott politikai döntéshozatal kulcsfontosságú eszközei. Segítik annak biztosítását, hogy a döntéshozatal az arányosság és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával történjen, és bizonyítékokon, valamint a politikák által érintettek és a végrehajtásban résztvevők tapasztalatain és véleményein alapuljon. Az érdekelt felek közé tartoznak a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértők, a nőszervezetek, egyéb társadalmi szervezetek és a szociális partnerek.
Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének vonatkozásában alkalmazott, részvételen alapuló megközelítés részét képezi. A szakpolitikában érdekelt valamennyi féllel való szoros kapcsolattartás a szakpolitikai ciklus egész folyamán nélkülözhetetlen ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a különböző célcsoportok aggályait, elvárásait és véleményét. Javasolt, hogy az érdekelt felek bevonásának és a velük folytatott konzultációnak az alkalmai és struktúrái szakpolitikai folyamatokba ágyazódjanak be.