Description

ar jebkuru ķermeņa daļu vai objektu citas personas veikta vagināla, anāla vai orāla seksuāla rakstura ķermeņa penetrācija, kā arī jebkāds cits seksuāla rakstura akts bez piekrišanas, ko veic laulātais vai bijušais laulātais, vai bijušais vai pašreizējais partneris, ar kuru izvarošanas upuris dzīvo vai ir dzīvojis valsts tiesību aktos atzītā partnerībā

Additional notes and information

Par izvarošanu laulībā tiek uzskatīti arī gadījumi, kad laulātais vai bijušais laulātais, vai bijušais vai pašreizējais partneris bez piekrišanas tiek iesaistīts seksuāla rakstura aktos ar trešo personu. Piekrišana nozīmē brīvprātīgu rīcību, kas izriet no personas brīvas gribas. Saskaņā ar Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu attiecībās pastāvošā intimitāte un uzticība padara izvarošanu starp šādām pašreizējām vai bijušajām tuvās attiecībās esošām personām par pasliktinošu apstākli, kas jāņem vērā soda apmēra noteikšanā.