Description

Proširujući metaforu staklenog plafona, „staklena litica” opisuje fenomen kojim se pojedinci koji pripadaju određenim grupama češće nalaze na rukovodećim mjestima koja su povezana sa većim rizikom od neuspjeha i kritika.

Additional notes and information

Prema istraživanju Univerziteta u Ekseteru, žene i manjinske grupe će, naprimjer, vjerovatnije biti imenovane za izvršne direktorice kompanije koja propada, a ne uspješne kompanije, što čini njihov položaj rizičnim i teškim.