Description

podatki, ki so zbrani in tabelirani ločeno za ženske in moške in omogočajo meritve razlik med ženskami in moškimi z vidika različnih družbenih in ekonomskih razsežnosti in ki so ena od zahtev pri pridobitvi statistike po spolu

Additional notes and information

Razčlenjenost podatkov po spolu še ne zagotavlja na primer, da so koncepti, definicije in metode, ki se uporabljajo za pripravo podatkov, zasnovane tako, da odražajo vloge, odnose in neenakosti spolov v družbi; zato je zbiranje podatkov po spolu zgolj ena od značilnosti statistike po spolu.