Description

przepisy opracowywane ogólnie, bez uwzględniania sytuacji właściwych danej płci ani układu sił pomiędzy kobietami i mężczyznami wspierającymi dyskryminacja ze względu na płeć i płeć społeczno-kulturową, w tym przemoc wobec kobiet ze względu na płeć

Additional notes and information

Kontrola przepisów neutralnych pod względem płci traktujących kobiety i mężczyzn w taki sam sposób jest niezbędna, aby ocenić, czy utrudnią one czy też przyspieszą równouprawnienie płci oraz czy wyeliminują dyskryminacja ze względu na płeć i płeć społeczno-kulturową.