Description

saincheisteanna inscne agus claonadh inscne á gcur san áireamh go córasach i dtáirgeadh na staitisticí oifigiúla go léir agus ag gach céim den táirgeadh sonraí

Additional notes and information

Sa phróiseas seo, déantar na sonraí go léir - iad siúd ar dhaoine aonair chomh maith leo siúd nach mbaineann go díreach le daoine aonair - a bhailiú, a thiomsú agus a anailísiú ós rud é nach ionann an tionchar a bhíonn ag tosca inscne ar mhná agus ar fhir.