Description

zagadnienia dotyczące płci i nierówne traktowanie ze względu na płeć uwzględniane przy sporządzaniu wszystkich oficjalnych statystyk i na wszystkich etapach opracowywania danych

Additional notes and information

W tym procesie zbiera się, zestawia i analizuje się wszystkie dane, zarówno te dotyczące osób, jak i te niepowiązane bezpośrednio z osobami, mając na uwadze założenie, że czynniki związane z płcią wpływają w różny sposób na kobiety i na mężczyzn.