Description

posudzovanie sa uplatňuje ako metóda uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktorá integruje otázky rodovej rovnosti do cieľov hodnotenia, metodiky hodnotenia, prístupov a využitia

Additional notes and information

V rámci prístupu programového cyklu prispieva k vytváraniu politiky založenej na dôkazoch a pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, posudzovanie je jedným z politických procesov, prostredníctvom ktorých je rodová perspektíva integrovaná a integrovaná medzi sektory.