Description

hodnocení, které je uplatňováno jako jeden z postupů gender mainstreamingu, přičemž do cílů, metodiky, přístupů a realizace je zapracováno hledisko genderové rovnosti

Additional notes and information

Hodnocení genderové rovnosti je součástí metody programových cyklů a jako takové přispívá k vytváření politiky založené na důkazech. Pokud jde o gender mainstreaming, představuje hodnocení jeden z politických procesů, jejichž prostřednictvím je ve všech oblastech zapracováno a začleňováno genderové hledisko.