Description

sytuacja prawna, społeczna i kulturalna, w której na podstawie płci określa się różne prawa i godność dla kobiet i mężczyzn, które odzwierciedlone są w ich nierównym dostępie do praw lub korzystaniu z nich, oraz w przyjmowaniu stereotypowych ról społecznych i kulturalnych

Additional notes and information

Ma to wpływ na ich status we wszystkich obszarach życia w społeczeństwie, czy to publicznych czy prywatnych, w rodzinie lub na rynku pracy, w życiu gospodarczym lub politycznym, we władzy i podejmowaniu decyzji, a także w społecznych relacjach między płciami. W praktycznie wszystkich społeczeństwach kobiety znajdują się w gorszym położeniu niż mężczyźni.