Description

situācija juridiskajā, sociālajā un kultūras jomā, kad dzimums un/vai dzimte nosaka atšķirīgas tiesības un cieņu sievietēm un vīriešiem; tas atspoguļojas nevienlīdzīgā tiesību pieejamībā un to izmantošanā, kā arī pieņēmumos par stereotipiskām sociālajām un kultūras lomām

Additional notes and information

Tas ietekmē sieviešu un vīriešu statusu visās dzīves jomās sabiedrībā (gan publiski, gan privāti), ģimenē vai darba tirgū, ekonomikas vai politikas dzīvē, varā un lēmumu pieņemšanā, kā arī sociālajās dzimumu attiecībās. Gandrīz visās sabiedrībās sievietes ir zemākā pozīcijā nekā vīrieši.