Description

maatregel voor het bevorderen of bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen die een alternatief vormt voor een op klachten gebaseerd model en toekomstgericht is; dit vereist dat organen, zoals overheden en werkgevers, het initiatief nemen in plaats van alleen maar reageren op klachten

Additional notes and information

Dergelijke maatregelen zijn proactief in die zin dat ze erop gericht zijn bestaande praktijken te veranderen, toekomstige praktijken te toetsen op hun impact op vrouwen, of expliciet beleid ten uitvoer leggen om gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.