Description

činnosti alebo postoje, ktoré diskriminujú ľudí len na základe ich rodu

Additional notes and information

Sexizmus je s mocou prepojený tak, že tí, ktorí majú moc, sú zvýhodňovaní a tí, ktorí moc nemajú sú zvyčajne diskriminovaní. Sexizmus súvisí aj so stereotypmi, pretože diskriminačné prejavy alebo postoje sa často zakladajú na falošných presvedčeniach alebo zovšeobecneniach o rode a na posudzovaní rodového hľadiska ako relevantného tam, kde relevantným nie je.