Description

žena, na níž bylo spácháno genderově podmíněné násilí

Additional notes and information

Tento pojem souvisí s násilím na ženách. Termín je často zaměňován s termínem "oběť". Ale může být zavádějící použít termín přeživší o ženě, která byla znásilněna neboť to může implikovat, že její jednání mohlo čin odvrátit a je obviňováním oběti. Přes současné debaty o termínech "oběť" a "přeživší" - pro jasnost a konzistenci - je ve všech definicích Gender Equality Glossary, souvisejících s genderově podmíněným násilím, používáme termín "oběť", jelikož tento termín je používán v evropských a mezinárodních zdrojích.