Description

žena, ktorá bola predmetom rodovo podmieneného násilia

Additional notes and information

Súvisí s násilím na ženách. Pojem, ktorý sa v niektorých jazykoch (v slovenčine skôr zriedkavo), používa zameniteľne s bežnejším pojmom „obeť“. Pojem „osoba, ktorá prežila násile“ by však mohol byť zavádzajúci, keď sa používa v prípade znásilnenej ženy, pretože by to mohlo znamenať, že jej konanie by mohlo byť rozdielne, a tak byť v súlade s obviňovaním obetí. Napriek súčasným diskusiám o pojmoch „obeť“ a „osoba, ktorá prežila násile“ používaných vo všetkých vymedzeniach pojmov v rámci Glosára rodovej rovnosti v súvislosti s rodovo podmieneným násilím používame v záujme jasnosti a konzistentnosti termín „obeť“, pretože rovnaký pojem sa používa v európskych a medzinárodných zdrojoch.