Description

instrument pozitivnih mjera usmjerenih na brže postizanje rodno uravnoteženog sudjelovanja i zastupljenosti kroz uspostavu određenog omjera (postotka) ili broja položaja, odnosno mjesta na koja treba postaviti žene ili muškarce, obično pod određenim pravilima ili kriterijima

Additional notes and information

Kvote se mogu primijeniti za ispravljanje prethodne rodne neravnoteže u različitim područjima i na različitim razinama, uključujući političke skupštine, pozicije donositelja odluka u javnom, političkom i gospodarskom životu (odbori u korporacijama), te za osiguranje uključenosti žena i njihovo sudjelovanje u međunarodnim tijelima. Također se mogu koristiti kao alat za promicanje jednakog pristupa mogućnostima stručnog usavršavanja i zapošljavanja. Kvote koje imaju za cilj povećanje rodno uravnotežene zastupljenosti mogu se propisati kao obavezne ustavom ili izbornim zakonom, zakonom o radu ili zakonom o rodnoj ravnopravnosti (zakonske rodne kvote čije se nepoštovanje može kažnjavati sankcijama) ili se mogu primjenjivati na volonterskoj osnovi (volonterske kvote za političke stranke). Kvote se razlikuju ovisno o aspektu postupka odabira i imenovanja.