Description

en stats forpligtelse til at træffe foranstaltninger i forhold til en stats forpligtelse til at undlade at træffe foranstaltninger

Additional notes and information

Positiv særbehandling er et af de forskellige udtryk, der anvendes til at beskrive "positive foranstaltninger". Imidlertid bruges positiv særbehandling også i international menneskerettighedslovgivning til at beskrive "statslig positiv særbehandling" (en stats forpligtelse til at træffe foranstaltninger i forhold til en stats forpligtelse til at undlade at træffe foranstaltninger). Brugen kan således være tvetydig, idet den ikke begrænser sig til at betyde positive foranstaltninger på ligestillingsområdet.