Description

valsts pienākums uzsākt rīcību pret valsts pienākumu atturēties no rīcības

Additional notes and information

Termins “pozitīva rīcība” ir viens no vairākiem terminiem, ko izmanto, lai aprakstītu pozitīvus pasākumus. Tomēr terminu “pozitīva rīcība” izmanto arī starptautiskajos cilvēktiesību tiesību aktos, “tādējādi tā lietojums var būt neskaidrs, jo tas neaprobežojas tikai ar termina “pozitīvi pasākumi” nozīmi dzimumu līdztiesības jomā.