Description

narzędzie kontroli różnic płciowych, zmian związanych z płcią zachodzących w czasie oraz postępu w osiąganiu celów związanych z równością płci

Additional notes and information

Uogólniając, wskaźniki są statystykami z punktem odniesienia (normą lub wartością odniesienia), w stosunku do którego można dokonywać sądów wartościujących. Wskaźniki mają charakter normatywny w tym znaczeniu, że zmiana punktu odniesienia w konkretnym kierunku może być interpretowana jako „dobra” lub „zła”. W przypadku statystyk dotyczących płci status kobiet w danym kraju jest zwykle oceniany w odniesieniu do (w porównaniu z) sytuacją mężczyzn w tym kraju. W kilku przypadkach – jak śmiertelność matek lub dostęp do usług przedporodowych – normę stanowi sytuacja kobiet w innych krajach. Poza wskaźnikami ilościowymi (opartymi na statystykach z podziałem na płeć) mogą też być stosowane wskaźniki jakościowe (oparte na doświadczeniach, podejściach, opiniach i odczuciach kobiet i mężczyzn). Wskaźniki uwzględniające płeć pozwalają na pomiar zmian w relacjach między kobietami i mężczyznami w danym obszarze polityki, programie lub działaniu, jak również zmiany w statusie lub sytuacji kobiet i mężczyzn.