Description

Võime vaadelda ühiskonda soorollide perspektiivist ja mõista, kuidas need on mõjutanud naiste vajadusi meeste vajadustega võrreldes