Description

Родна ревизија је процјена у којој мјери је родна равноправност ефикасно институционализована у политикама, програмима, организационим структурама и поступцима (укључујући процесе доношења одлука) и у одговарајућим буџетима.

Additional notes and information

Родна ревизија разматра, обично на партиципативан начин, да ли су интерне праксе и сродни системи подршке за родно оспособљавање ефикасни, да ли се јачају као и то да ли се поштују. Успоставља основни правац, идентификује критичне празнине и изазове и препоручује начине њиховог рјешавања, предлажући могућа побољшања и иновације. Такође документује добре праксе ка постизању родне равноправности. Родна ревизија побољшава колективни капацитет организације да испитује своје активности из родне перспективе и идентификује снаге и слабости у промоцији питања родне равноправности.