Description

Женско људско биће; особа којој је додијељен женски пол при рођењу, или особа која себе дефинише као жену.