Description

person med en annan könsidentitet än det kön som tilldelades vid födseln och som önskar ge uttryck för könsidentitet på ett annat sätt än det kön som tilldelades vid födseln

Additional notes and information

Inbegriper personer som känner att de måste, föredrar eller väljer att visa sig annorlunda mot de förväntningar som finns på den könsroll som tilldelades dem vid födseln, antingen med hjälp av kläder, accessoarer, smink eller kroppsmodifiering. Det inbegriper bland annat transpersoner som är mittemellan man och kvinna, transsexuella personer, transvestiter och cross-dresserpersoner.