Description

osoba muškog spola pri rođenju ili osoba koja sebe definira kao muškarca