Description

zastosowanie procedury mającej na celu kontrolę nad zachowaniami reprodukcyjnymi kobiety lub określonej grupy kobiet

Additional notes and information

Obejmuje operacje mające na celu odebranie kobietom zdolności do naturalnej reprodukcji bez ich uprzednio wyrażonej świadomej zgody lub bez zrozumienia zabiegu i jego konsekwencji lub nim skutkujące. Przymusowa sterylizacja stanowi akt przemocy wobec kobiet i jest formą szkodliwych praktyk mającą negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet, a także będąca naruszeniem prawa do autonomii reprodukcyjnej.