Description

studju li l-għan tiegħu prinċiparjament hu li jipprovdi fehim akkademiku tas-sitwazzjonijiet, irwoli, u għażliet tan-nisa u l-bniet, fis-soċjetajiet u l-kulturi

Additional notes and information

Il-punt tat-tluq ta' studji femministi kien l-argument dwar l-oppressjoni tan-nisa, li ġiet ipperċeputa fiż-żoni kollha u fil-livelli kollha tal-ħajja pubblika u privata, kif ukoll l-għarfien tal-inviżibilità tagħhom fl-istorja u l-kultura. Studji femministi jeħtieġu approċċ multisettorjali billi jkopru l-oqsma kollha ta' għarfien u jgħaqqdu l-aspetti teoretiċi u metodoloġiċi fir-riċerka tagħhom dwar il-fenomeni tas-sessi, u għalhekk ħafna drabi m'għandhomx biss karattru akkademiku iżda wkoll politiku.