Description

tyčinis mergaičių žudymas dėl didelio tėvų ir bendruomenių šališkumo, teikiančio pirmenybę berniukams, o ne mergaitėms

Additional notes and information

Minėtas pirmenybės sūnums teikimas dažnai lemia mergaičių pagrindinių teisių nepaisymą, įskaitant jų sveikatą, mitybą ir švietimą. Jeigu minėtas elgesys įgauna ypač žiaurias formas, mergaitės gali būti tyčia žudomos arba numarinamos kitais būdais, pavyzdžiui, jų nemaitinant.