Description

praktijk van het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de externe vrouwelijke genitaliën of het op andere wijze letsel toebrengen aan de vrouwelijke genitale organen omwille vanandere dan medische of gezondheidsredenen

Additional notes and information

De praktijk wordt in het algemeen uitgevoerd door traditionele besnijders, die vaak andere centrale rollen vervullen in gemeenschappen, zoals het begeleiden van bevallingen. In toenemende mate wordt genitale verminking van vrouwen echter uitgevoerd door zorgverleners. Genitale verminking van vrouwen is een schadelijke praktijk die een extreme vorm van discriminatie van vrouwen vertegenwoordigt en die internationaal wordt erkend als een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen. Genitale verminking van vrouwen wordt in alle delen van de wereld uitgevoerd en is, in sommige culturen, vereist voor het huwelijk, omdat men denkt dat het een effectieve methode is om de seksualiteit van vrouwen en meisjes in de hand te houden. De praktijk schendt ook de rechten van een persoon op gezondheid, veiligheid en fysieke integriteit, het recht op een leven zonder foltering enandere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, en het recht op leven wanneer de procedure leidt tot de dood.