Description

Käytäntö, jossa tytön ulkoiset sukuelimet poistetaan osittain tai kokonaan tai muutoin vahingoitetaan tytön sukuelimiä muista kuin lääketieteellisistä tai terveyteen liittyvistä syistä

Additional notes and information

Käytäntöä harjoittavat useimmiten perinteiset ympärileikkaajat, joilla on usein keskeinen asema yhteisöissä, esimerkiksi synnytyksissä. Terveydenhuollon tarjoajat suorittavat kuitenkin tyttöjen sukuelinten silpomista koko ajan enemmän. Tyttöjen sukuelinten silpominen on haitallinen käytäntö, joka on naisten syrjinnän äärimmäinen muoto ja joka on kansainvälisesti tunnustettu tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien loukkaukseksi. Tyttöjen sukuelinten silpomista harjoitetaan maailman kaikilla alueilla, ja joissakin kulttuureissa se on avioliiton edellytys, ja sen katsotaan olevan tehokas keino naisten ja tyttöjen seksuaalisuuden hallintaan. Käytäntö loukkaa myös henkilön oikeuksia terveyteen, turvallisuuteen ja fyysiseen koskemattomuuteen, oikeutta olla joutumatta kidutetuksi ja julman, epäinhimillisen tai alentavan kohtelun kohteeksi ja oikeutta elämään, kun toimenpide johtaa kuolemaan.