Description

perspektīva, kurā ņemtas vērā dzimumbalstītas atšķirības attiecībā uz jebkuru sociālu parādību, politiku vai procesu

Additional notes and information

Dzimumperspektīvā galvenā uzmanība ir vērsta uz dzimumbalstītām atšķirībām statusā un varā, un tajā ir ņemts vērā, kā šāda diskriminācija ietekmē sieviešu un vīriešu tūlītējās vajadzības, kā arī ilgtermiņa intereses. Politikas kontekstā, dzimumperspektīva ir stratēģija, ar ko padarīt sieviešu un vīriešu bažas un pieredzes par politiku un programmu izstrādes, īstenošanas, pārraudzības un izvērtēšanas neatņemamu dimensiju visās politikas, ekonomikas un sociālajās jomās, lai sievietes un vīrieši gūtu vienlīdzīgu labumu un neveidotos nelīdztiesība.