Description

U odnosu na rodnu ravnopravnost, nevidljive prepreke odnose se na stavove i osnovne tradicionalne pretpostavke, norme i vrijednosti koje sprečavaju osnaživanje/puno učešće žena u društvu.