Description

dynamika spôsobu, ktorým členovia domácnosti získavajú prístupu ku zdrojom, ktoré sa vytvárajú v rámci domácnosti alebo ktoré prichádzajú do domácnosti, a spôsob ich ovládania

Additional notes and information

Nerovnomerné mocenské vzťahy medzi ženami a mužmi majú tendenciu znevýhodňovať ženy.